Κι΄όμως!

Posted by alasinos alasinos
Options
“Κ’ όμως η συνείδηση, δεν είναι
δικό μας εσωτερικό συναίσθημα,
αλλά η έλξη της ροής  των πραγμάτων,
που ενεργοποιείτε στις αποκλίσεις ,
από την αυθεντική πορεία
αυτού του κόσμου.”

© Michael Pais

http://alasinos.blogspot.com/