ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ. Η ΑΛΛΗ ΟΨΗ ΤΩΝ ΔΙΑΚΟΠΩΝ

Posted by Stratilio Stratilio
Options


Έχετε την περιπέτεια στο αίμα σας; Η τόλμη σας περισ¬σεύει; Οι οικολογικές σας ευαισθησίες ξεπερνούν τα όρια της γειτονιάς σας και αγκαλιάζουν όλο τον πλανήτη; Απε¬χθάνεστε τις., πολλές ανέσεις και την εύκολη ζωή; Τότε ίσως θα πρέπει φέτος να κάνετε εναλλακτικό τουρισμό.
Η 5.0.1. (δοΓΥΐοβ Οίνίΐ Ιηΐ6Γηαΐίοηα1) είναι μια παγκόσμια οργάνωση που προωθεί την ειρήνη και τη διεθνή συνεργασία μέσα από διεθνείς εθελοντικές κατασκηνώσεις εργασίας, καμπάνιες, σεμινάρια κ.ά. Είναι μη κερδοσκοπική και υπο¬στηρίζεται από το Υουΐΐι γοπιπι της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το ΕιίΓορεαη Οο-οπΗηαΐίοη ΒιίΓοαιι και άλλους φορείς σε διε¬θνές και εθνικό επίπεδο. Μέσα από τη δράση της προωθεί την ιδέα της ειρηνικής συνύπαρξης ανθρώπων με διαφορε¬τικές καταβολές, καθώς και την ανάγκη της άμεσης παρέμ¬βασης των ανθρώπων στα προβλήματα που υπάρχουν γύρω μας. Το ελληνικό παράρτημα ονομάζεται Κίνηση Εθελο¬ντών για τη Διεθνή Συνεργασία και την Κοινωνική Αλλη¬λεγγύη και λειτουργεί από το 1957(1). Το πρώτο πρόγραμμα εθελοντικής εργασίας οργανώθηκε το 1983 από το γερμανι¬κό τμήμα στα Καλάβρυτα, κίνηση συμβολική και σίγουρα συγκινητική. Το 1985 ήταν η πρώτη χρονιά που Έλληνες έλαβαν μέρος σε προγράμματα στο εξωτερικό. Και από τότε κάθε χρόνο 100 περίπου άτομα συνδυάζουν διακοπές, περι¬πέτεια και κοινωνική προσφορά.
Ας δούμε όμως και μερικές διαδικαστικές λεπτομέρειες σχετικά με τα ^οΛ-ο&πιρδ, Οι εθελοντές δουλεύουν 5-6 ώρες κάθε μέρα, εκτός από τα Σαββατοκύριακα. Η διαμονή και η διατροφή είναι δωρεάν. Φυσικά μην περιμένετε σουίτες ξενοδοχείων και σερβιτόρους να σας εξυπηρετούν. Πολλές φορές η διαμονή γίνεται σε σκηνές και το μαγείρεμα από σας τους ίδιους. Τα έξοδα μετάβασης και επιστροφής επιβαρύ¬νουν τον εθελοντή, ο οποίος πρέπει να καταβάλει ακόμα 18.000 δρχ. για συμμετοχή σε ένα πρόγραμμα ή 25.000 δρχ. για συμμετοχή σε δύο προγράμματα. Απαραίτητη προϋπό¬θεση για να γίνετε δεκτοί είναι να έχετε συμπληρώσει τα 18 σας χρόνια και να μιλάτε αγγλικά.
Τώρα σίγουρα ανυπομονείτε να μάθετε περισσότερο ουσιαστικά πράγματα, θα κάνουμε λοιπόν μαζί το γύρο του κόσμου μέσα από τα πιο ενδιαφέροντα προγράμματα των