Άρθρα -Επιφυλλίδες - Δοκίμια

Στη σελίδα αυτή μπορεί όποιος/α επιθυμεί να δημοσιεύσει Άρθρα, Επιφυλλίδες και Δοκίμια για το μάθημα της Νέας Ελληνικής Γλώσσας ή για απλή ανάγνωση.
by alasinos • | | 0 comments
Η ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ; Όπως όλα τα μέρη ενός συνόλου, έχουν ρόλο κι αρμοδιότητα, έτσι και ο άνθρωπος σα μέρος του όλου που (αναμφισβήτητα) είναι. Είναι φορές, που οι υποψίες μου προσεγγίζουν τα όρια της πεποίθησης, ότι ο άνθρωπος υπάρχει και δρα στη νοητική πτυχή του συνόλου που υπάγε...read more
New Post
feeds Feeds
Stratilio alasinos Δώρα Ψωμά McGee
Cherry07 unnechortchan riacentmoonre vinbgopena
Ελισσάβετ Angela19 Michelle23 Kayley23